TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

Spermogram | Pokretljivost


Pokretljivost je jedan od najvažnijih parametara  u spermogramu. Spermatozoidi mogu biti pokretni ili nepokretni. Pokretni se mogu kretati brzo ili sporo, pravolinijski ili kružno.
Spermatozoidi koji se pravolinijski kreću nazivaju se „progresivno pokretni“, i samo oni su u stanju da dovedu do trudnoće, u normalnim uslovima. Procenat takvih spermatozoida bi trebao da bude veći od 39 % . Manji broj pokretnih spermatozoida se naziva astenospermijom.