TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

Spermogram | Lokacija i vreme davanja uzorka


Zbog kontrole kvaliteta izrade spermograma, u obrazac se unose podaci o tome da li je uzorak dat u ordinaciji ili je donet, kao i o vremenu davanja uzorka, eventualnom vremenu donošenja uzorka u ordinaciju i o vremenu početka obrade uzorka.