TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

Spermogram | Leukociti


Leukociti ili bela krvna zrnca se mogu adekvatno izbrojati samo posle posebne tehnike bojenja, da bi se razlikovali od ostalih ćelija koje mogu biti prisutne. Leukociti se broje u komori, kao i spermatozoidi.

Njihov broj ne bi trebao da bude veći od jednog miliona u mililitru. Veći broj najčešće ukazuje na infekciju, mada ima pacijenata sa povećanim brojem leukocita bez  prisustva infekcije.

Prisustvo leukocita u spermi se naziva piospermija.