TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

Spermogram | Apstinencija


Apstinencija ili period uzdržavanja od seksualnih odnosa je bitna stavka pri izradi spermograma. „Svetska zdravstvena organizacija“ preporučuje da period apstinencije bude od 2-5 dana, da bi uzorak dobijen na taj način bio najpribližniji uzorku dobijenom pri pretpostavljenoj dinamici seksualnih odnosa.