TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

Edukacija | Polispermija


Dokaz da u svemu treba imati meru je polispermia ili polizoospermia. Ukoliko broj spermatozoida u jednom mililitru sperme prevazilazi 250 miliona to nazivamo polispermijom. Ovako veliki broj spermatozoida umesto da uveća mogućnost ostvarivanja trudnoće naprotiv, može biti uzrok infertiliteta.

Polispermia je često povezana sa smanjenom pokretljivošću spermatozoida i povećanim brojem morfološki defektnih spermatozoida. Ali  i u slučajevima da su spermatozoidi zadovoljavajuće morfologije i pokretljivosti, ponekad ne dolazi do trudnoće.

Ovim pacijentima se preporučuje prekid snošaja neposredno posle ejakulacije, tako da cela količina  sperme ne bude izlučena u vaginu. Ukoliko se ova metoda ne pokaže uspešnom može se raditi  arteficijelna inseminacija sa prethodno obrađenim sermatozoidima, a kao poslednja mogućnost na raspolaganju je in vitro fertilizacija.