TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

Edukacija | Kriptorhizam


Testisi se krajem osmog meseca embrionalnog razvoja spuštaju u skrotum. Ukoliko ovaj proces nije dovršen do rođenja već je testis zadržan u trbušnoj duplji ili u ingvinalnom kanalu radi se o kriptorhizmu, koji može biti jednostran ili obostran. Kod male dece, do druge godine života, ovaj poremećaj se leči hormonima ili hirurški. Smatra se da se spuštanje testisa mora izvršiti do druge godine da bi se sačuvala njegova funkcija, pre svega funkcija spermatogeneze. I u kasnijem uzrastu, ova intervencija ima opravdanja zbog sklonosti retiniranih testisa ka razvoju tumora.

Preko tridesete godine, u slučaju jednostranog kriptorhizma bolje je izvaditi testis, jer se pretpostavlja da je njegova funkcija definitivno oštećena. Sta je uzrok oštećenosti testisa kod kriptorhizma nije u potpunosti rasvetljeno.Kao i kod varikocele, povišena temperatura kojoj je izložen testis se smatra jednim od mogućih razloga, ali  postoji pretpostavka  i da  je primarno oštećenje testisa  uzrok njegovog nespuštanja. Kod kriptorhizma, u zavisnosti od poremećenosti funkcije testisa često su povišene vrednosti FSH. Stepen hormonskog poremećaja je indikator oštećenosti testisa i može se koristiti kao prognostički faktor.